อารยธรรมอียิปต์โบราณ มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อารยธรรมอียิปต์โบราณ เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา อารยธรรมอียิปต์มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ในด้านสถาปัตยกรรม อารยธรรมอียิปต์ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลายแห่ง เช่น พีระมิดแห่งกิซา สฟิงซ์ มหาวิหารคาร์นัค เป็นต้น ในด้านศาสนา ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อในเทพเจ้ามากมาย และได้มีการสร้างวัดวาอารามเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเทพเจ้าเหล่านั้น ในด้านศิลปะ ชาวอียิปต์โบราณมีทักษะในการวาดภาพและประติมากรรมเป็นอย่างมาก ผลงานศิลปะของพวกเขามีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อารยธรรมอียิปต์โบราณ

อารยธรรมอียิปต์โบราณ

อารยธรรมอียิปต์โบราณ เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา อารยธรรมอียิปต์มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาการของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล จากการรวมตัวกันของชุมชนต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ ในช่วงแรก อารยธรรมอียิปต์โบราณแบ่งออกเป็นสองอาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรอียิปต์ตอนบนและอาณาจักรอียิปต์ตอนล่าง ต่อมา ทั้งสองอาณาจักรได้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวในรัชสมัยของฟาโรห์เมเนส กษัตริย์องค์แรกของอียิปต์

อารยธรรมอียิปต์โบราณรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงราชวงศ์ที่ 18 ถึงราชวงศ์ที่ 20 (ประมาณ 1,550-1,070 ปีก่อนคริสตกาล) ในช่วงเวลานี้ อียิปต์มีอำนาจและอิทธิพลเหนือดินแดนต่างๆ ในตะวันออกกลาง อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มเสื่อมลงในช่วงราชวงศ์ที่ 21 (ประมาณ 1,070-945 ปีก่อนคริสตกาล) จากการรุกรานของชนต่างชาติต่างๆ

มรดกทางวัฒนธรรมของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

อารยธรรมอียิปต์โบราณมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ในด้านสถาปัตยกรรม อารยธรรมอียิปต์ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลายแห่ง เช่น พีระมิดแห่งกิซา สฟิงซ์ มหาวิหารคาร์นัค เป็นต้น พีระมิดแห่งกิซาเป็นอนุสรณ์สถานฝังศพของฟาโรห์คูฟู ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 4 สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 2 ล้านก้อน สูงประมาณ 146 เมตร สฟิงซ์เป็นประติมากรรมหินแกรนิตขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นสิงโตตัวผู้ที่มีหัวมนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ มหาวิหารคาร์นัคเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าอามุน-เร เทพเจ้าสูงสุดของชาวอียิปต์โบราณ

ในด้านศาสนา ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อในเทพเจ้ามากมาย เทพเจ้าสำคัญ ได้แก่ อามุน-เร เทพเจ้าสูงสุดของชาวอียิปต์โบราณ โอซิริส เทพเจ้าแห่งยมโลก ไอซิส เทพธิดาแห่งความรักและครอบครัว ฮอรัส เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาพิธีกรรมการมัมมี่เพื่อรักษาร่างของผู้เสียชีวิตไว้

ในด้านศิลปะ ชาวอียิปต์โบราณมีทักษะในการวาดภาพและประติมากรรมเป็นอย่างมาก ผลงานศิลปะของพวกเขามีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างผลงานศิลปะของชาวอียิปต์โบราณ ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในสุสาน รูปปั้นเทพเจ้าและฟาโรห์ เป็นต้น

อารยธรรมอียิปต์โบราณและโลกปัจจุบัน

อารยธรรมอียิปต์โบราณมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในด้านวิทยาศาสตร์ ชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการแพทย์ เป็นต้น ในด้านเทคโนโลยี ชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาระบบชลประทานและการทำเหมือง

ติดตาม : ติดตามสาระน่ารู้

facebook : สาระน่ารู้รอบโลก สาระน่ารู้ใกล้ตัว เกร็ดความรู้ใหม่