ศิลปะ คืออะไร? เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ

ศิลปะ (ART) เป็นคำที่มีความหมายกว้าง และมีค่านิยมที่ไม่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้ให้คำนิยาม เช่น ศิลปิน นักการศึกษาทางศิลปะ และนักวิจารณ์ศิลปะ เป็นต้น จึงพอจะสรุปได้ว่า

“ศิลปะ คือ ผลงานของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความงามและความพึง พอใจของมนุษย์”

ศิลปะ (ART) ความหมายของศิลปะ

ความหมายของศิลปะมีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ให้คำนิยาม ตัวอย่างความหมายของศิลปะ เช่น

 • ศิลปะคือการแสดงออกของอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์
 • ศิลปะคือการสร้างสิ่งสวยงามเพื่อสุนทรียภาพ
 • ศิลปะคือการสื่อสารความคิดและความเชื่อของมนุษย์
 • ศิลปะคือการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร

ศิลปะ (ART) มีกี่ประเภท ?

ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ตามรูปแบบของศิลปะ แบ่งออกเป็น ศิลปะทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปะวรรณกรรม
 • ตามเนื้อหาของศิลปะ แบ่งออกเป็น ศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และศิลปะร่วมสมัย
 • ตามยุคสมัย แบ่งออกเป็น ศิลปะโบราณ ศิลปะยุคกลาง ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะยุคบาโรก ศิลปะยุคโรโกโก ศิลปะยุคนีโอคลาสสิก ศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์ ศิลปะยุคโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ ศิลปะยุคโมเดิร์น ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

คุณค่าของศิลปะ มีอะไรบ้าง

ศิลปะมีคุณค่ามากมาย ดังนี้

 • คุณค่าทางสุนทรียภาพ ศิลปะสามารถสร้างความงามและความเพลิดเพลินให้กับผู้ชม
 • คุณค่าทางความคิด ศิลปะสามารถสะท้อนความคิดและความเชื่อของศิลปิน
 • คุณค่าทางสังคม ศิลปะสามารถสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรม
 • คุณค่าทางการศึกษา ศิลปะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างผลงานศิลปะ

ตัวอย่างผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง เช่น

 • ภาพวาด โมนาลิซา (Leonardo da Vinci) จิตรกรรมฝาผนัง The Last Supper (Leonardo da Vinci)
 • ประติมากรรม วีนัสแห่งมิโล (Venus de Milo) เทพีแห่งความงามของกรีกโบราณ รูปปั้นนูนต่ำ Laocoön and His Sons (Polykleitos)
 • สถาปัตยกรรม พีระมิดแห่งกีซา (The Pyramids of Giza) ประเทศอียิปต์ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • ดนตรี ซิมโฟนีหมายเลข 9 (Beethoven) อุปรากรลาทราวิอาตา (Verdi)
 • วรรณกรรม บทกวี “Ode to a Nightingale” (John Keats) นวนิยาย “Great Expectations” (Charles Dickens)

อ่านเพิ่มเติม ลดน้ำหนักเร่งด่วน / facebook : ความรู้รอบตัวสั้นๆ


คำถามที่พบบ่อย

 • ศิลปะคืออะไร?

ศิลปะคือผลงานของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความงามและความพึงพอใจของมนุษย์

 • ประเภทของศิลปะมีอะไรบ้าง?

ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

* ตามรูปแบบของศิลปะ แบ่งออกเป็น ศิลปะทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปะวรรณกรรม
* ตามเนื้อหาของศิลปะ แบ่งออกเป็น ศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และศิลปะร่วมสมัย
* ตามยุคสมัย แบ่งออกเป็น ศิลปะโบราณ ศิลปะยุคกลาง ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะยุคบาโรก ศิลปะยุคโรโกโก ศิลปะยุคนีโอคลาสสิก ศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์ ศิลปะยุคโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ ศิลปะยุคโมเดิร์น ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย
 • คุณค่าของศิลปะมีอะไรบ้าง?

ศิลปะมีคุณค่ามากมาย ดังนี้

* คุณค่าทางสุนทรียภาพ
* คุณค่าทางความคิด
* คุณค่าทางสังคม
* คุณค่าทางการศึกษา