วิธีปลูกผักสวนครัว ฉบับคนรุ่นใหม่ 2024

วิธีปลูกผัก


วิธีปลูกผัก สวนครัว
วิธีปลูกผักกินเอง แบบ ง่ายๆ

วิธีปลูกผักสวนครัว

ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตาม ผักบางชนิดอาจปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้น การหันมาปลูกผักสวนครัวเองจึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเราสามารถควบคุมคุณภาพของผักได้เอง

การ ปลูกผักสวนครัว สามารถทำได้ง่าย ๆ แม้แต่ในพื้นที่จำกัด เช่น ระเบียงหรือริมรั้ว โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่

 • การปลูกผักในดิน เป็น วิธีการปลูกผัก แบบดั้งเดิม โดยใช้ดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ในการปลูกผัก
 • การปลูกผักไร้ดิน เป็นวิธีการปลูกผักโดยไม่ต้องใช้ดิน โดยอาศัยสารละลายธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของพืช เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วิธีปลูกผัก ขั้ยตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก

ก่อนการปลูกผัก ควรเตรียมพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • แสงแดด ผักส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน
 • น้ำ ผักต้องการน้ำอย่างเพียงพอ แต่ไม่มากเกินไป
 • ดิน ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี

วิธีปลูกผัก วิธีการเลือกเมล็ดพันธุ์

ควรเลือก เมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่ปลูก

วิธีการปลูกผัก มีอะไรบ้าง

การปลูกผักในดินสามารถทำได้ดังนี้

 1. เตรียมแปลงปลูก โดยยกร่องให้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตามต้องการ
 2. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในแปลงปลูก
 3. โรยเมล็ดพันธุ์ลงไปในแปลงปลูก โดยเว้นระยะห่างประมาณ 5-10 เซนติเมตร
 4. รดน้ำให้ชุ่ม

การปลูกผักไร้ดินสามารถทำได้ดังนี้

 1. เตรียมวัสดุปลูก เช่น หินภูเขาไฟ หินลาวา กรวด หรือกาบมะพร้าว
 2. ใส่วัสดุปลูกลงในภาชนะปลูก
 3. ใส่สารละลายธาตุอาหารลงไปในวัสดุปลูก
 4. โรยเมล็ดพันธุ์ลงไปในวัสดุปลูก
 5. รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว

การดูแลรักษาผักหลังปลูก ได้แก่

 • การรดน้ำ ควรรดน้ำผักอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่มากเกินไป
 • การให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยแก่ผักอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณแปลงปลูก
 • การป้องกันโรคและแมลง ควรหมั่นตรวจดูผักอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคและแมลงควรรีบกำจัด

การเก็บเกี่ยว ผักสวนครัว

ผักบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 1-2 เดือนหลังปลูก เช่น ผักชี ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ส่วนผักบางชนิดอาจต้องใช้เวลานานกว่าในการเก็บเกี่ยว เช่น มะเขือเทศ พริก ฟักทอง

บทสรุป

การปลูกผักสวนครัวเป็นวิธีที่ดีในการมีผักสด ๆ และผักปลอดสารพิษไว้กินเองที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ / facebook : ความรู้รอบตัวสั้นๆ


FAQ

 • ผักอะไรปลูกง่าย

ผักที่ปลูกง่าย ได้แก่ ผักชี ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม กะเพรา โหระพา ผักกาดขาว คะน้าฮ่องกง

 • ปลูกผักที่ไหนดี

สามารถปลูกผักได้ทั้งในแปลงดินและภาชนะปลูก การเลือกพื้นที่ปลูกควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ แสงแดด น้ำ ดิน

 • ปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารเคมี

การปลูกผักปลอดสารเคมีสามารถทำได้ดังนี้ เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลูกผักในดินที่อุดมสมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ดูแลรักษาผักอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรมวิชาการเกษตร https://www.doae.go.th/
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://www.oae.go.th/